Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Målgruppe

Vi har plads til 6 børn og unge i døgnophold. Vores målgruppe er børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer, som i deres opvækst har oplevet mangel på familiestruktur. Børnene er mellem 8 og 14 år ved indvisiteringen.

 E6X9125

Vores børns familier er ofte kendetegnet ved at have problemer som ressourcesvage forældre, omsorgssvigt, vold, misbrug, skilsmisse mm.

Vores børn har på baggrund af deres opvækst i familien lidt stor social og følelsesmæssig skade. 

Typiske problemområder hos vores børn er -

  • Omsorgssvigt
  • Socialt truede
  • Skoleproblemer
  • Småkriminalitet
  • Lettere sentudviklede.

Desuden tilbyder vi tryg og rolig integration af et barn med anden etnisk baggrund end dansk. Vi giver mulighed for ophold til det fyldte 18. år samt mulighed for efterværn.

I vores arbejde lægger vi stærkt vægt på familiesamarbejdet med henblik på en eventuel succesfuld hjemgivelse. Hvis vi skønner, at en hjemgivelse ikke er realistisk, vil vi i stedet samarbejde intensivt med den anbringende kommune på at få vores børn etableret i et godt bo-, uddannelses- og arbejdsmiljø, som står i forhold til deres unikke situation og muligheder.

Vi modtager ikke stofmisbrugere, stærkt kriminelle og børn med svære fysiske eller psykiske handicaps.